onsdag 28 juli 2010

Mera ner i djupet
När den sista kistan väl var undersökt och bärgad - den som dessvärre visade sig vara kraftigt skadad - började resan den sista biten ned mot insidan av det mäktiga regalskeppets skrov. Närmast garneringen, som insidan kallas på skeppsspråk, är leran hård och fyndlös. Slutmålet för undersökningsarbetet på botten är ju en friläggning av skrovet i sin helhet. Man kan jämföra vraket med en skål med gröt, där skålen är skrovet och gröten fyndmaterialet. Ett viktigt led i friläggningen av skrovet är den information man får om fartygskonstruktionens utseende och bevarande. Kronans förlisning var en otroligt destruktiv process. Den omfattade såväl en dramtisk kantring som en våldsam explosion som slet skeppet i två stycken. Nu vill vi ju naturligtvis ta reda på vilka effekterna blev av denna förstörelse. Var är brottytorna i skrovet belägna? Hur ser de ut? Hur har det påverkat fyndmaterialet? Har leran på botten trängt in i skrovet underifrån eller från sidan? Frågorna är många.

Endast fyra dagar återstår av 2010 års dykningar på Kronans vrakplats. Det känns skönt att de fyra kistorna hunnit friläggas och bärgas. Nu återstår dels vägen ned mot skrovets insida, dels avrustningen av vrakplatsen inför hösten och vintern. Förtöjningsgods och utrustningen på botten skall bärgas och föras in till Kalmar för översyn, underhåll och komplettering. En viktig men anonym del av ett stort marinarkeologiskt projekt. Ett vardagsarbete som sällan syns vid sidan av skenet från de unika skatter som bärgas ur sin våta grav.

Lars Einarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar