söndag 14 augusti 2011

Det avslutande arbetet


Avslutningen på 2011 års kronandykningar blev brådstörtad. Sista dykdagen, fredag 29 juni, skulle enligt väderleksprognosen bjuda på hyfsat väder. Därav blev intet. Redan på morgonen var vindarna lite friskare än vad som sagts. Därför fattades beslutet att påbörja återställning och avslutning av dyksäsongen. I praktiken innebär det att marinarkeologisk utrustning och förtöjningsgods plockas upp ur vattnet. Alltså inget arkeologiskt arbete utan enbart servicearbete. Vid middagstid hade vinden ökat avsevärt - NO c a 15 m/sek i byarna med 3-4 m våghöjd som följd. Inom loppet av några minuter var havet inte dykbart längre. Nu gällde det endast att se om personalens säkerhet och sjösäkra den ombordvarande utrustningen, och därefter lämna det vredgade havet så snart som möjligt (se bild). Efter att ha inväntat det rätta tillfället girade fartyget 180 grader dikt babord och stävade därefter mot säkerheten på läsidan av Öland, d v s den västra och Kalmarsund. Att ta iland personal via tenderbåtarna på östra sidan var inte att tänka på. Därtill var sjön alltför grov. Vid pass klockan 19.00 angjorde M/S Calmare Nyckel hamnen i Degerhamn. En dramatisk sista undersökningsdag 2011 var till ända.