måndag 26 juli 2010

Nu dyker vi igen!

Efter ett par dagars intensivt blåsande med styva kulingvindar från norr, kunde undersökningsfartyget M/S Calmare Nyckel äntligen lämna den trygga hamnen på Ölands västsida tidigt i morse. Vid 11-snåret var fartyget framme i Skärlöv på östra sidan och dykarlaget kunde embarkera fartyget på redden. Kl. 12.30 var vi förtöjda ute vid vrakplatsen och kunde skicka de första dykarna i vattnet. Denna den tredje undersökningsveckan fyller vi på med ett tiotal nya dykare, så ett kort orienteringsdyk för dem ligger först i tur. De "gamla" dykarna sedan förra veckan fortsätter med undersökningsarbetet på botten drekt.
Den sista kistan att bärga har tagit lite längre tid att frilägga och lossgöra, eftersom det ligger både fynd och kvarlevor i anslutning till den. Det arbetet är nu klart och det första vi gjorde i dag var att lossgöra de plankor som bildat en skyddande vägg åt kistan i väster. Nästa uppgift är att ta reda på om kistans undersida - den ursprungliga framsidan - ligger kvar mot botten. I så fall är sannolikt fyndmaterialet relativt bevarat. Finns inget bottenstycke är risken att innehållet fallit ut och förstörts under de 334 år som kistan legat på botten. Så snart detta blivit klarlagt, återkommer jag med ny information.....

Lars Einarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar