lördag 24 juli 2010

Idag sätter vädret stopp

Idag blåser det alldeles för mycket för att vi skall kunna dyka på Kronans vrakplats. Vindstyrkan är upp mot 17 m/s och våghöjden över 3 meter. Dessvärre ser det ut som att ovädret kommer att fortsätta minst ett dygn till, Undersökningsfartyget har gått till säker hamn på Ölands västsida och dyklaget vilar upp sig i land efter två intensiva dykveckor.
Vi hann med ett dykpass igår innan ovädret började nosa på oss vid middagstid igår. Arbetet fortsatte runt den tredje kistan, den sista som återstår att bärga från årets schakt. Till skillnad från det fyndlösa närområdet kring den första och andra kistan, är sedimentet kring den tredje kistan späckat med föremål och skelettrester. Anledningen är som jag senast nämnde, närheten till det tätt befolkade undre kanondäcket. Generellt sett är just gränsområdet mellan det nedersta av de tre kanondäcken och det underliggande trossdäcket en gråzån som innehåller ett rikt men mycket blandat fyndmaterial som ligger huller om buller. Det som gör området så komplicerat är att innehållet på det undre däcket rasat in på trossdäcket nedanför, i samband med vrakets nedbrytning. En viktig uppgift i undersökningsarbetet är därför att reda ut vad som är trossdäckets ursprungliga innehåll och vad som just rasat in i efterhand från undre kanondäcket i samband med nedbrytningen av vraket.
Kronans specifika situation i samband med förlisningen, syns tydligt i fyndmaterialet. Skeppet är klart för strid. Kanondäcken är bemannade, satta i omedelbar stridsberedskap. På trossdäcket är övrig personlig och gemensam utrustning placerad, för att inte vara i vägen eller ta skada i det annalkande infernot.

Lars Einarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar