tisdag 16 juli 2013

Ond bråd död

Det blev som väntat. Tragedin så synlig som den kan bli. Utan en chans att undgå döden, gick de till botten, instängda på det undre kanondäcket i superskeppet Kronan. Sommarens undersökningar av Kronan avslöjar vad som hände de sista minuterna av skeppets sista strid, där ute i havet öster om byn Hulterstad på sydöstra Öland. Bösseskyttarna - så kallades de sjömän som hanterade kanonerna ombord - var extremt många till antalet på det nedersta av de tre kanondäcken i skeppet. Anledningen var att det behövdes mycket mankraft att baxa de tunga kanonerna som av stabilitetsskäl placerades långt ned midskepps, på ett däck som låg 1-1½ meter ovanför vattenytan. När skeppet kantrade började vattnet forsa in genom de öppna kanonportarna på däcket. Snabbt vattenfylldes skeppet, för att en kort stund senare lägga sig på sidan och slitas i stycken av en fruktansvärd explosion. 800 man miste livet, en stor del av dem just på det undre kanondäcket.
     Under utgrävningsarbetet påträffas nu deras kvarlevor huller om buller, krossade och klämda under deras flera ton tunga arbetsredskap. Vårt arbete på botten är starkt fokuserat på att försöka särskilja individ från individ, d v s vilka ben som hör till vilken person. Detta för att kunna få kunskap om de olika personernas kroppslängd, förslitningsskador, eventuella sjukdomar, kostvanor och släktskap. All sådan information finns möjlighet att utläsa ur skelettmaterialet. Resterna av tyg och läder ger oss samtidigt en konkret bild av männens kläder, vilket material de var gjorda av och hur de var tillverkade.
     Kronankatastrofens oerhörda tragedi kan alltså användas till att få värdefull kunskap om hur din farfars, farfars, farfars farfars far såg ut och hur hans liv gestaltade sig. 
                                                    Ett konkret vittnesbörd av den enorma
                                                    tragedi som Kronans förlisning var. 
                                                    800 män ombord skeppet, miste sina liv
                                                    den 1 juni 1676.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar