torsdag 11 juli 2013

Åter till botten

För trettiotredje året i rad besöker vi regalskeppet Kronans vrakplats 6 km utanför Ölands östra kust. Undersökningsfartyget M/S Calmare Nyckel lastades lördag 6 juli i Kalmar och dagen därpå var arbetet i full gång ute vid vrakplatsen. Tack vare Kustbevakningens förnämliga insatser några veckor innan, var allt förtöjningsgods på plats runt vrakplatsen så att säker dykning och arkeologi är möjlig.
     Tjugotre laddade dykare inklusive fartygsbefäl, finns ombord för att genomföra årets målsättning. Uppdraget är att kartlägga gränsområdet mellan det understa av de tre kanondäcken och trossdäcket, två helt skilda verksamhetsnivåer i skeppet. Undre kanondäck hyste de allra tyngsta kanonerna och var därför packat med bösseskyttar, medan det underliggande trossdäcket var ett förvaringsutrymme där få besättningsmän uppehöll sig under striden. Det är därför viktigt att med utgångspunkt från fyndmaterialet klarlägga den konstruktionsmässiga gränsen mellan de två däcksnivåerna, en inte alldeles lätt uppgift eftersom mängder med bråte och krossat material från förlisningen måste lossgöras och flyttas.
     Skelettresterna visar tydligt att vi rör oss i nederdelen av det undre kanondäcket. De olyckliga kanonbetjänterna hade små chanser att ta sig ut ur det sjunkande skeppet. Deras krossade kvarlevor återfinns överallt längs däckets nederdel.
     Det finns inget bättre än att få börja dykperioden med bra väder. Strålande sol och ett par tre sekundmeters vind från sydväst är näst intill perfekta förhållanden. Inte ens ett kompressorhaveri kunde lägga sordin på stämningen, utan fixades snabbt och energiskt av dyklagets kunniga personal. What would we do without them? Efter fem dagar av kanonväder, har dock vädergudarna blivit på sämre humör. Under onsdagseftermiddagen började en ihärdig nordanvind blåsa, följd av hällande regn och åska. Under torsdagen fortsätter vinden att blästra Öland. Tur då, att fartyget nu ligger tryggt vid kaj i Degerhamn på öns sydvästra sida i väntan på att havet stillnat och välkomnar oss igen.
                                          Dykare på väg mot utgrävningsplatsen med slamsugen
                                          Foto: J. Tenglin/Kronanprojektet.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar