måndag 9 juli 2012

Ned i djupet - igen!

EFTER att ha anlänt till Ölands östra kust lördag kväll, styrdes kosan ut mot Kronans vrakplats morgonen därpå. Det regnade tidigt på morgonen, men ganska snart sprack molntäcket upp och en härlig sommarsol började värma oss.
     Årets undersökningsområde är beläget omedelbart söder om fjolårets. Nivån i skeppet är trossdäcket, däcket som ligger under det understa av de tre kanondäcken. Eftersom vi inte hittar några kvarlevor på trossdäcket, verkar få eller inga ur besättningen ha vistats här i samband med Kronans förlisning. Förklaringen är att skeppet var klart för strid och alla hade bemannat sina stridsstationer. I det läget övergår trossdäcket till att vara en förvaringsplats för personlig och gemensam utrustning.
     Nu är vi mycket nära den tvärskeppsgående brottyta i skrovet som avslutar den sammanhängande skrovkonstruktionen i vraket. Frågan är om vi kommer att hitta ännu en kista här eller om vi till slut nått vägs ände vad gäller fyndförekomsten? Spänningen stiger ombord. Först avlägsnas det övre sten- och gruslagret. Krossade tunnor och små läder- och textilfragment avtecknar sig i leran.
   
                                         Mängder av föremål ligger tätt sammanpackade i gränsområdet 
                                                  mellan Kronans undre däck och trossdäck. Foto: J. Tenglin/Kalmar läns museum

IDAG skriver vi tisdag 9 juli och plötsligt börjar det hända saker; skedar, verktygsskaft, en del av ett svarvat träfat, samtliga föremål av en typ som med största sannolikt förvarats i någon typ av behållare. Kanske en kista, eventuellt en tunna som man också använde för att förvara sina tillhörigheter i. Men ännu tecken på förekomst av hela eller fragmenterade kistor. Arbetet fortsätter oförtrutet vidare ned i den leriga bottnen. Målet är att nå den underliggande garneringen (så kallas insidan av fartygssidan!). Först då kan vi dra mer säkra slutsatser om vad som eventuellt förvarades och vad som hände i den del av fartyget där Kronan slets i mitt itu, när hon exploderade öster om Hulterstad den 1 juni 1676.

Lars E/2012-07-09

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar