fredag 24 september 2010

Kistans hemligheter på väg att avslöjas


Som skuggor ur det förflutna växer föremål fram ur det vattenmättade sedimentet i kistan från Kronan. Under konservatorns varsamma hand prepareras bilden av en besättningsman fram. I takt med att personens tillhörigheter blir synliga, kan vi på ett avstånd av 334 år bekanta oss med en man verksam mitt i det stormaktstida Sverige. Ett land där kriget var vanligare än freden, och närheten till döden så påtaglig att 600 000 män förlorade sina liv på slagfälten till lands och sjöss under hundraårsperioden 1620-1720.
Vad innehåller då kistan? Så mycket kan avslöjas att ägaren var väldigt noga med vad han hade på fötterna. Men fortfarande återstår mycket att gräva ut av den 70x45x45 cm stora behållaren. När kistan slutligen tömts på sitt innehåll, kan förhoppningsvis de bildliga anletsdragen av föremålens ägare tecknas med mer exakta penseldrag.....

Lars Einarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar